top of page

Onze aanpak

De werkwijze van EasyLog is erop gericht doelgerichte oplossingen te ontwikkelen waarbij de kwaliteit van de gebruiker centraal staat. In ons plan van aanpak richten we ons op drie aspecten van kwaliteit voor de gebruiker – deze komen in het hele traject terug.


Het proces van de gebruiker samen leren kennen en begrijpen is hierbij de basis van de verdere invulling van het proces.

1

Kwaliteit van Inhoud

 • Kennen en begrijpen we de materie?

 • Wat zijn de inhoudelijke verwachtingen?

 • Wat moet worden uitgevraagd en gerapporteerd?

 • Is de inhoud snel toe te passen?

2

Kwaliteit van Proces

 • Wat vindt in de praktijk plaats?

 • We lopen mee in het proces

 • Verbeteren van de huidige processen

 • Testen van de toepasbaarheid in de huidige werkwijze

3

Kwaliteit van Techniek

 • Oplossingen passen in het proces van de gebruiker

 • Alleen registreren wat nodig is

 • Alleen laten zien wat nodig is

 • Stabiliteit en veiligheid van de oplossing zijn uitgebreid getest

In onze trajecten leveren we naast tooling (IT oplossingen) indien gewenst en noodzakelijk ook consultancy (in kaart brengen van processen). Het vraagstuk bepaalt waar de nadruk op ligt en welke expertise wordt ingezet.

bottom of page