HACCP

Elke organisatie is zich bewust van het belang van deze risicoanalyse voor voedingsmiddelen. Er bestaat een gezamenlijk belang om de 'Critical Control Points' in het eigen proces te identificeren en procedures in te richten om risico's zoveel mogelijk uit te sluiten.

Het definiëren van de procedures is een eenmalige actie, het toezicht op het naleven ervan is een periodieke routine. Begrijpelijk dat deze ten tijden van grote drukte en lange dagen wel eens wordt overgeslagen. Maar tegelijkertijd ontoelaatbaar, want in geval van een onverhoopte calamiteit zal de inspectie vragen om de rapportages. Absentie daarvan brengt de verantwoordelijken in een lastig parket.

 

Via EasyLog is het eenvoudig om de complexe formulieren te vertalen naar enkele vragenlijstjes die op mobiel of tablet kunnen worden beantwoord. Het dashboard toont voortdurend een actueel overzicht van de ingevoerde en ontbrekende rapportages.

Denk in het kader van de HACCP bijvoorbeeld aan:

- Hygiënecode informatie

- Digitale HACCP registratie

- Checklists & formulieren op maat

- HACCP voor woonvormen