VCA

Steeds meer opdrachtgevers stellen als voorwaarde dat een onderaannemer VCA gecertificeerd is. Overheden stellen het certificaat vaak zelfs verplicht bij aanbesteding om er zeker van te zijn dat alle werkzaamheden volgens geldende veiligheidsprocedures plaatsvinden.

Voldoende redenen om het VCA certificaat te behalen en te behouden. Vooral dit laatste vraagt om een vaste discipline binnen de organisatie. De praktijk wijst echter uit dat na een enthousiaste start de vaste routines vaak op de achtergrond raken. De hectiek van alledag en actuele uitdagingen eisen alle aandacht op waardoor vereiste rapportages en inspecties worden overgeslagen.

Met behulp van EasyLog kunnen alle formulieren worden omgezet naar een App zodat de gevraagde informatie via mobiel of tablet met enkele clicks kan worden ingevoerd. Werknemers worden via een push-bericht uitgenodigd en krijgen enkele vragen die ze via een multiple-choice structuur beantwoorden. Op de administratie is direct helder of alle rapportages compleet zijn of een enkeling nog om een extra aansporing vraagt.

Denk in het kader van de VCA bijvoorbeeld aan:

- Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

- werkplekinspecties (VCA, LMRA en TRA formulieren)

- toolbox-meetings 

- incidenten en ongevallen (VGM)

- persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)