RI&E

De Arbowet schrijft voor dat iedere organisatie een zogenaamde Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) dient te onderhouden.

In de praktijk betekent dit eerst het opstellen van een lijst met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Een overzicht dat moet voldoen aan wettelijke richtlijnen en dus uitgevoerd moet worden door gecertificeerde professionals zoals een bedrijfsarts of arbeidshygiënist.

Vervolgens wordt gevraagd om een Plan van Aanpak om de geïnventariseerde risico’s weg te nemen.

En ten slotte dient periodiek te worden geëvalueerd of de aanbevelingen structureel worden opgevolgd en de risico’s niet langer bestaan.

 

Een cruciale routine binnen de RI&E wetgeving waarbij EasyLog van wezenlijk belang kan zijn:
door de App in te richten volgens de risico's die specifiek voor een organisatie van toepassing zijn ontstaat een kort en 100% relevant vragenformulier dat in no-time via mobiel of tablet kan worden ingevuld en opgeslagen.

 

Een bijzonder waardevol document in geval van een onverhoopt incident of inspectie maar natuurlijk vooral om uw werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden.