HRM

Registratie staat centraal bij vrijwel alle processen die onderdeel uitmaken van HRM. Praktische zaken zoals het vastleggen van gewerkte uren. Vooral wanneer werknemers onderweg zijn of vanuit wisselende werkplekken opereren blijkt het een uitdaging de uurregistratie sluitend te houden.

Maar ook een beoordelings- of evaluatiebespreking valt of staat bij een juiste voorbereiding. Wanneer een HR-manager gedurende een langere periode informatie verzamelt zal hij over waardevolle data beschikken om een bespreking op te baseren.

En wat te denken van werknemers die dienen te registreren welke materialen gebruikt zijn. Vaak wordt deze informatie via meerdere kanalen vastgelegd en gedeeld of gaat in het slechtste geval verloren zodat directe bedrijfsschade ontstaat.

In de deze, en talloze andere situaties, is EasyLog direct van meetbare meerwaarde. Door de App slim en toegankelijk in te richten en de betrokken actief te vragen naar de gewenste informatie wordt het registreren laagdrempelig en eenvoudig.

Denk in het kader van HRM bijvoorbeeld aan:

- Uren- & werkregistratie 

- BHV

- Digitaal personeelsdossier 

- Afwezigheid en verzuim

- Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)