privacy waarborg

EasyLog voldoet volledig aan de Europese regelgeving zoals die vanaf 25 mei 2018 van kracht is (AVG).

Via het autorisatieprofiel kan nauwkeurig worden ingeregeld welke personen binnen een organisatie toegang hebben tot privacygevoelige informatie. En tot in detail wordt vooraf vastgelegd welke data waar en hoelang wordt beheerd.

Daarnaast zijn routines ontwikkeld om data volledig te anonimiseren: hierbij wordt met codes gewerkt die alleen door vooraf benoemde medewerkers kunnen worden gekoppeld aan personen.

‚Äč