Case 5 | opleidingsinstituut

Uitgangssituatie

Een organisatie biedt bedrijven professionele ondersteuning aan op het gebied van data-beveiliging. Door middel van cursussen en e-Learning worden medewerkers geïnformeerd en getraind om verantwoord om te gaan met bedrijfsgevoelige gegevens.

Probleemstelling

De praktijk wijst uit dat de cursussen weliswaar succesvol zijn maar dat naarmate de tijd verstrijkt de aandacht dreigt te verslappen en de data-beveiliging naar een lager niveau gaat. Een periodieke opfriscursus is inefficiënt, relatief kostbaar en wordt als belastend voor de organisatie ervaren.

De oplossing van EasyLog

Voor deze opleider is de EasyLog ingericht op een wijze waarop alle relevante medewerkers van hun opdrachtgevers wekelijks één vraag via hun mobiel ontvangen. Op een zorgvuldig gekozen moment wordt een push-bericht verzonden waarin een specifieke praktijksituatie wordt geschetst en wordt gevraagd hoe de werknemer zou handelen ('tot je schrik kom je erachter dat je een USB-stick bent verloren in de trein...'). Bij een juist antwoord wordt vriendelijk bedankt voor de medewerking, bij een onjuist antwoord wordt automatisch een videoboodschap getoond waarin de juiste handelswijze wordt toegelicht. De vraagstelling kan daarbij per individu of afdeling verschillen.

De resultaten van deze korte periodieke oefensessies zijn via heldere dashboards zichtbaar voor het MT. Op deze bevindingen kunnen onderbouwde beleidsbeslissingen worden genomen: 'alles onder controle', 'tijd voor een opfriscursus' of een seintje richting HR om een medewerker of afdeling aan te spreken. Het beantwoorden van de vragen is tot onderdeel gemaakt van de persoonlijke KPI's die tijdens de jaarlijkse functioneringsbespreking aan de orde komen.
Ondertussen is al een meetbare winst behaald: de wekelijkse vraag heeft geleid tot een voortdurend algemeen bewustzijn met betrekking tot beveiliging van bedrijfsgegevens.

Voorbeeld (geanonimiseerde) rapportage