Case 3 | verzorgingshuis

Uitgangssituatie

In het verzorgingshuis zijn geen twee dagen hetzelfde; bewoners doen wel of juist niet mee aan activiteiten op de dagbesteding, eten mee of blijven in bed, gaan naar de fysiotherapeut of trakteren een bezoekend kleinkind op een frisdrankje in de ontspanningsruimte.

Probleemstelling

Als gevolg van veranderende regelgeving dienen in toenemende mate persoonsgebonden verrekeningen plaats te vinden. Niet langer worden alle kosten uit een gemeenschappelijk budget betaald maar moeten individuele kostenoverzichten worden opgemaakt. Een tijdrovende klus voor het  personeel, dat toch al tijd tekort komt, om alle bezigheden, behandelingen en verteer per persoon sluitend in kaart te brengen.

De oplossing van EasyLog

Inmiddels werkt men met EasyLog. Met een druk op de knop verschijnt een overzicht op de tablet van de medewerker waarop alle bewoners met naam en foto zijn weergegeven. Na selectie wordt een overzicht geboden van categorieën zoals die specifiek gelden voor dit verzorgingshuis: 'dagbesteding, verteer, persoonlijke verzorging, bibliotheek' et cetera. Met een derde click wordt de laatste keuze gemaakt: 'bloemschikken, lunch, kapper of tijdschrift'.
Deze drie snelle clicks stellen de centrale administratie aan het eind van de maand in staat een volledig geautomatiseerd kostenoverzicht van elke individuele bewoner te genereren, als basis voor verdere verrekening.

Vanzelfsprekend is de App volledig ingericht conform de voorschriften die de AVG stelt aan het beheer van persoonsgegevens. Hoewel de informatie wordt ingegeven via mobiel of tablet wordt niets opgeslagen op deze apparaten. Data worden uitsluitend beheerd binnen het beveiligd netwerk van de administratie en is alleen toegankelijk voor daartoe geautoriseerde mederwerkers.

Voorbeeld (geanonimiseerde) rapportage