Case 2 | medisch specialist

Uitgangssituatie

Een neuroloog heeft zich gespecialiseerd in hoofdpijnen en aanverwante aandoeningen. Omdat de aard en mate van de ziekteverschijnselen niet concreet meetbaar zijn, is hij in belangrijke mate afhankelijk van de informatie die hij ontvangt van zijn patiënten. Hij heeft hiervoor gestandaardiseerde vragenlijsten tot zijn beschikking die hij tijdens het consult ontvangt.

Probleemstelling

De medisch specialist zou graag over veel meer informatie willen beschikken van veel meer patiënten. Bovendien heeft hij specifieke eigen vragen naar aanleiding van zijn behandelplannen en de (combinatie van) medicijnen die hij voorschrijft. Heel concreet is hij betrokken bij research die onderdeel uitmaakt van de introductie van een nieuw medicijn waarvoor hij informatie wil vergaren. Wanneer hij de regie zou kunnen voeren in het opbouwen van Big Data denkt hij patronen en structuren te kunnen aantonen waarmee substantiële successen bereikt kunnen worden, met name op het gebied van hoofdpijnpreventie.

De oplossing van EasyLog

EasyLog is heel specifiek ingericht voor de neuroloog. Het wetenschappelijk, standaard vragenformulier is vertaald naar een invuloefening die zijn patiënten op hun mobiel of tablet kunnen uitvoeren. Hierbij worden uitsluitend vragen gepresenteerd die voor hen van toepassing zijn. Voor patiënten die deel uitmaken van de proef met het nieuwe medicijn is de vragenlijst uitgebreid. Alle patiënten ontvangen tweemaal per dag een (push-)berichtje waarbij ze worden uitgenodigd enkele vragen te beantwoorden; 'wat was de afgelopen 12 uur de mate van hoofdpijn, wat heb je gegeten en gedronken, welke medicijnen heb je gebruikt, hoe heb je geslapen et cetera'. Vragen die door middel van multiple-choice in een minuutje te beantwoorden zijn. In plaats van een sporadisch formulier ontvangt de medisch specialist inmiddels dagelijks een schat aan gestructureerde informatie. En dat alleen van zijn eigen patiënten; hij kan niet wachten om data te uit te wisselen met collega vakbroeders.

Het actuele onderwerp van de privacygevoelige persoonsgegevens is even slim als eenvoudig ondervangen: hij heeft zijn patiënten geanonimiseerd door hen een nummer toe te kennen die alleen hijzelf kan koppelen aan een naam. Hoewel het dataverkeer van EasyLog een hoog beveiligingsniveau kent is er op die wijze geen enkel scenario denkbaar waarbij gevoelige data openbaar zouden kunnen worden.

Voorbeeld (geanonimiseerde) rapportage